ثبت سفارش کتاب با هدف کمک به دانشجویان بی بضاعت رشته حسابداری

لطفااطلاعات تماس خود را کامل نمایید پس از ثبت سفارش با شما تماس گرفته شده ودرزمان تحویل سفارش تسویه حساب مالی انجام میگیرد

نام*
لطفا نام را صحیح وارد نمایید.

نام خانوادگی*
لطفانام خانوادگی را کامل وارد نمایید.

شماره همراه*
لطفا شماره همراه را وارد نمایید.

تلفن ثابت*
لطفا تلفن ثابت خود راصحیح وارد نمایید

لطفا تلفن را به همراه کد استان وارد نمایید.(********031)

ایمیل
لطفا ایمیل را صحیح وارد نمایید.

قیمت فروش
ورودی نامعتبر

قیمت فروش با همت عالی
مبلغ باید بیشتر از 350000 ریال باشد

در صورت تمایل قیمت موردنظر خود را به ریال وارد نمایید

تعداد*
لطفا مقدار را وارد نمایید

جمع کل

کدامنیتی*
کدامنیتی
  نوسازی کدامنیتیلطفا کدامنیتی را وارد نمایید.