anjomankarfarmaei

پس از برگزاری نخستین همایش روز حسابدار در اصفهان مصادف با 15آذر 1393 و براساس درخواست هاي متعدد مندرج در فرم هاي نظرخواهي برای تشكيل يك نهاد صنفي با هدف هم افزایی فعالان حرفه در جهت افزایش بهره وری منابع و ظرفیت خدمات حرفه ای با استفاده از نوآوری های تکنولوژیک و پیشرفتهای جهانی در این زمینه و کوشش برای ارتقای دانش و مهارت حرفه ای نیروی انسانی و همچنین استیفای حقوق صنفی اعضا ، برآن شديم تا تشكيل انجمن صنفی حسابداری و حسابرسی اصفهان را با جديت پي گيري كنيم .

در این راستا اقدام به تشکیل اولین انجمن صنفی کارفرمایی شرکت ها ومؤسسات حسابداری وحسابرسی شهر اصفهان نمودیم و این انجمن در تاریخ 26 مردادماه سال 1394 طی شماره 404/2/3-5 با مجوز وزات تعاون کار و رفاه اجتماعی در شهر اصفهان به ثبت رسید تا بتواند دركنار ساير انجمن هاي صنفي مرتبط انجام وظيفه نمايد. مناسبت دارد دراینجا ازهمکارانی که در اجرایی شدن این تفکر همت گماشتند صمیمانه ترین سپاس ها را از ایشان داشته باشیم.

اهداف  انجمن:

هم افزایی اعضا و فعالان حرفه در جهت افزایش بهره وری منابع و ظرفیت خدمات حرفه ایاز طریق انتقال تجارب اعضا ی حرفه ای و با استفاده از نوآوری های تکنولوژیک و پیشرفتهای جهانی در این زمینه .    

 کوشش برای  ارتقای دانش و مهارت حرفه ای اعضا و فعالان حرفه از طریق برنامه ریزی تشکیل  دوره ها  ، همایش ها  ، کارگاه های آموزشی کاربردی متناسب  با نیازهای مخاطبین.

 تشکیل کمیته های تخصصی و استفاده از توانمندی های اعضا و فعالان حرفه جهت پیشبرد اهداف انجمن.

 کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضااز طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف.

بررسی و تحقیق درباره مشکلات ، شناخت نیازهای صنفی و حرفه ای اعضا و تلاش در جهت رفع آنها.

ارائه مشاوره های تخصصی و حرفه ای  به اعضا و سایر فعالان حرفه.

انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی  در خصوص تهیه لوایح  و طرح های مربوط به قوانین   مالیاتی ،کار  و تأمین اجتماعی  و  مسائل رفاهی و حقوقی  قانونی  کارفرمایان  و ... به  مراجع  ذیربط  و یا  سایر  نهادهای  اجتماعی.

پیوستن و همکاری با انجمن های صنفی همگن و سایر تشکل های صنفی به منظور تشکیل یا عضویت در اتحادیه ها و کانون انجمن های صنفی مربوطه با رعایت مقررات قانونی.

قبول مسئولیت  و همکاری  با  وزارتخانه  ها ، سازمان ها  و نهادهای رسمی  در انجام وظایف   و تکالیفی  که این دستگاه ها  به  انجمن محول می کنند  و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها.

کوشش در جهت احراز صلاحیت و رتبه بندی فعالان حسابداری و تلاش در جهت اعمال کنترل در خصوص عدم ورود  افراد غیر متخصص  در زمینه  فعالیت های حسابداری و حسا برسی  با  هدف  ارتقاء کیفیت حرفه.

مشارکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمان ها   کارفرمایی  ذیربط مشمول قانون و انعقاد  پیمان  دسته جمعی  با  سازمان های  کارگری. 

عضویت و ایجاد ارتباط  با تشکل ها   و سازمان های مرتبط با  وظایف  انجمن در  داخل  یا  خارج از کشور  در  چهار چوب  فعالیت های صنفی  و قوانین  و مقررات کشور.

آدرس : میدان آزادی ، بلوار دانشگاه ، کوچه موذن صفائی شماره (5 ) ، مرکز آموزش بازرگانی ، طبقه دوم  شماره تماس : 36283930