به نام یکتا حسابرس هستی

تغییر و تحولات مستمر در عصر حاضر بر هیچکس پوشیده نیست.به گونه ای که تغییر تنها شاهد زندگی گردیده است. بدون تردید این تغییرات خاصّه در عرصه علم و فن آوری و ارتباطات، صنعت و اقتصاد به حسابداری نیز تسری پیدا نموده است، کشورهای توسعه یافته بر مبنای آمار و اطلاعات صحیح و نیز اعداد و اقام معنی دار و شفاف، اهداف، برنامه ریزیها و تصمیم گیریهای خود را پایه ریز می کنند.
استحکام زیر ساخت های این اهداف ممکن نمی گردد مگر تمرکز و مدیریت علمی، که در رأس آن شایسته سالاری به منظور حضور مدیرانی توانا در صحنه های رقابتی است. پشتوانه این حرکت، تفکر عمیق و باور به اجرایی نمودن اندیشه ها، نوآوری و بهمراه آن تحول در فضایی سالم که نتیجه و ره آورد آن رشد اقتصادی خواهد بود.
در این میدان رقابت درک واقعیت های جوامع پیشرفته و در حال رشد از ضروریات حضور در صحنه های بین المللی است و این مهم واقع نمی گردد مگر با واقع بینی و نظم و نظام دادن به جایگاه پرارزش و رفیع اندیشه و تفکرات ساختار ساز ودر همین رابطه حسابداری، که بهتر است نام امروزین آنرا «مهندسی مالی» بنامیم.ضرورت جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت می باشد، به دلیل نیست کنفدراسیون جهانی (آیفک) از سال، 2007 به بعد اختصاص یکروز جهانی با نام روز حسابدار را در دستور کار خود قرارداده است.
 
با مساعدت و حمایت صاحب نظران این حرفه بر آن شدیم در تاریخ 15 آذر ماه 1393 با صرف بیش از 2500 نفر ساعت ، طی مدت حدود سه ماه کاری برای نخستین بار ؛ اقدام به برگزاری این همایش در دستور کار قرار گیرد و در تداوم بزرگداشت این روز امسال نیز با صرف حدود ۴ ماه برای هشتمین بار مصمم بر انجام هشتمین همایش بزرگداشت روز حسابدار به همراه آیین نکو داشت برگزیدگان هستیم .
دبیر همایش

مرتضی میرشمس شهشهانی