ششمین همایش روز حسابدار در تاریخ 18 آذرماه 1398 در محل سالن همایش های سیتی سنتر اصفهان از ساعت 16 الی 20 برگزار میگردد.
ثبت سفارش کتاب با هدف کمک به دانشجویان به بضاعت رشته حسابداری-جهت ثبت نام به منوی سفارش کتاب مراجعه نمایید
ششمین همایش روز حسابدار در تاریخ 18 آذرماه 1398 در محل سالن همایش های سیتی سنتر اصفهان از ساعت 16 الی 20 برگزار میگردد.

Acccounting