پنجمین همایش روز حسابدار در تاریخ 14 آذرماه 1397 در محل سالن همایش های سیتی سنتر اصفهان از ساعت 16 الی 20 برگزار میگردد.